Polityka Cookies

ReactStrap vs React-Bootstrap

For version 2 of the Directory React theme, we've decided to switch to the React-Bootstrap plugin, instead of the ReactStrap. All components are rewritten accordingly.

Main reasons are faster development, broader community, and most importantly, faster Bootstrap 5 implementation. Also, in some cases, simplicity compared ReactStrap.

A lot of components have the same or similar syntax. Please follow React-Bootstrap documentation for more information.

Migration

If you would like to migrate from v1 to v2, please follow the documentations for React-Bootstrap migration and Bootstrap 5 migration.

To show the changes needed to upgrade Directory [React] from v1 to v2, please look at a few examples below.

Examples of syntax differences
1. Navbar

ReactStrap

Used in Directory [React] v1. See docs


import React, { useState } from 'react';
import {
 Collapse,
 Navbar,
 NavbarToggler,
 NavbarBrand,
 Nav,
 NavItem,
 NavLink,
 UncontrolledDropdown,
 DropdownToggle,
 DropdownMenu,
 DropdownItem,
 NavbarText
} from 'reactstrap';

const Example = (props) => {
 const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);

 const toggle = () => setIsOpen(!isOpen);

 return (
   <Navbar color="light" light expand="md">
    <NavbarBrand href="/">reactstrap</NavbarBrand>
    <NavbarToggler onClick={toggle} />
    <Collapse isOpen={isOpen} navbar>
     <Nav className="mr-auto" navbar>
      <NavItem>
       <NavLink href="/components/">Components</NavLink>
      </NavItem>
      <NavItem>
       <NavLink href="https://github.com/reactstrap/reactstrap">GitHub</NavLink>
      </NavItem>
      <UncontrolledDropdown nav inNavbar>
       <DropdownToggle nav caret>
        Options
       </DropdownToggle>
       <DropdownMenu right>
        <DropdownItem>
         Option 1
        </DropdownItem>
        <DropdownItem>
         Option 2
        </DropdownItem>
        <DropdownItem divider />
        <DropdownItem>
         Reset
        </DropdownItem>
       </DropdownMenu>
      </UncontrolledDropdown>
     </Nav>
     <NavbarText>Simple Text</NavbarText>
    </Collapse>
   </Navbar>
 );
}

export default Example;

React Bootstrap

Used in Directory [React] v2. See docs

import React from 'react';
import {
 Navbar,
 Nav,
 NavDropdown
} from 'react-bootstrap';

const Example = (props) => {
 return (
  <Navbar bg="light" expand="lg">
   <Navbar.Brand href="#home">React-Bootstrap</Navbar.Brand>
   <Navbar.Toggle aria-controls="basic-navbar-nav" />
   <Navbar.Collapse id="basic-navbar-nav">
    <Nav className="me-auto">
     <Nav.Link href="#home">Home</Nav.Link>
     <Nav.Link href="#link">Link</Nav.Link>
     <NavDropdown title="Dropdown" id="basic-nav-dropdown">
      <NavDropdown.Item href="#action/3.1">Action</NavDropdown.Item>
      <NavDropdown.Item href="#action/3.2">Another action</NavDropdown.Item>
      <NavDropdown.Item href="#action/3.3">Something</NavDropdown.Item>
      <NavDropdown.Divider />
      <NavDropdown.Item href="#action/3.4">Separated link</NavDropdown.Item>
     </NavDropdown>
    </Nav>
   </Navbar.Collapse>
  </Navbar>
 );
}

export default Example;

2. Dropdown

ReactStrap

Used in Directory [React] v1. See docs

import React, { useState } from 'react';
import { Dropdown, DropdownToggle, DropdownMenu, DropdownItem } from 'reactstrap';

const Example = (props) => {
 const [dropdownOpen, setDropdownOpen] = useState(false);

 const toggle = () => setDropdownOpen(prevState => !prevState);

 return (
  <Dropdown isOpen={dropdownOpen} toggle={toggle}>
   <DropdownToggle caret>
    Dropdown
   </DropdownToggle>
   <DropdownMenu>
    <DropdownItem header>Header</DropdownItem>
    <DropdownItem>Some Action</DropdownItem>
    <DropdownItem text>Dropdown Item Text</DropdownItem>
    <DropdownItem disabled>Action (disabled)</DropdownItem>
    <DropdownItem divider />
    <DropdownItem>Foo Action</DropdownItem>
    <DropdownItem>Bar Action</DropdownItem>
    <DropdownItem>Quo Action</DropdownItem>
   </DropdownMenu>
  </Dropdown>
 );
}

export default Example;

React Bootstrap

Used in Directory [React] v2. See docs

import React from 'react';
import {
 Dropdown
} from 'react-bootstrap';

const Example = (props) => {
 return (
  <Dropdown>
   <Dropdown.Toggle variant="success" id="dropdown-basic">
    Dropdown Button
   </Dropdown.Toggle>

   <Dropdown.Menu>
    <Dropdown.Item href="#/action-1">Action</Dropdown.Item>
    <Dropdown.Item href="#/action-2">Another action</Dropdown.Item>
    <Dropdown.Item href="#/action-3">Something else</Dropdown.Item>
   </Dropdown.Menu>
  </Dropdown>
 );
}

export default Example;

3. Button

ReactStrap

Used in Directory [React] v1. See docs

import React from 'react';
import { Button } from 'reactstrap';

const Example = (props) => {
 return (
  <Button color="primary">primary</Button>
 );
}

export default Example;

React Bootstrap -

Used in Directory [React] v2. See docs

import React from 'react';
import {
 Button
} from 'react-bootstrap';

const Example = (props) => {
 return (
  <Button variant="primary">Primary</Button>{
 );
}

export default Example;
Dołącz do nas

Odkryj różnorodność smaków z całej Polski i świata na naszym portalu! Znajdziesz tu katalog restauracji, od tradycyjnych karczm po kawiarnie, oferujące kuchnie z całego świata: polską, indyjską, włoską i więcej! Przekrocz granice smaku i odkryj nowe ulubione miejsca do jedzenia!

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać raporty o nowych restauracjach i ciekawych wydarzeniach.

© 2024, Poland Best Restaurants. All rights reserved.

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...